Ogólne warunki wynajmu samochodu

 • Najemcą wypożyczanego samochodu może być osoba, która ukończyła 18 lat
 • Posiada dwa aktualne dokumenty tożsamości: dowód osobisty lub paszport i ważne prawo jazdy
 • Opłatę za najem pobieramy gotówką, przelewem lub kartą kredytową za pomocą terminala.  Akceptujemy następujące karty kredytowe: VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS
 • Warunkiem wypożyczenia u nas samochodu jest wpłacenie opłaty za wynajem z góry za okres wypożyczenia wg stawki obowiązującej w dniu podpisania umowy
 • Pojazd może być prowadzony tylko i wyłącznie przez osobę zgłoszoną na umowie i nie może być podnajmowany ani udostępniany innej osobie lub tez innej firmie
 • Opuszczenie wypożyczonym samochodem granic RP bez pisemnej zgody firmy Loud Car Rent. jest zabronione
 • Przedłużenie najmu pojazdu o czas spowodowany korkami lub innymi problemami losowymi z dojazdem nie powoduje naliczenia dodatkowych opłat po wcześniejszym poinformowaniu pracowników firmy Loud Car Rent. Zaś przekroczenie terminu zdania samochodu bez poinformowania firmy skutkować będzie naliczeniem opłaty za kolejną dobę wynajmu.
 • W przypadku braku zwrotu pojazdu do dwóch godzin po ustalonym terminie i nie poinformowania firmy Loud Car Rent. będzie potraktowane jako próba przywłaszczenia samochodu i będzie to skutkowało powiadomieniem organów ścigania
 • Autem wynajętym w Loud Car Rent nie wolno holować innych pojazdów. Dopuszczalna masa pojazdu nie może zostać przekroczona. W autach obowiązuje zakaz palenia.
 • Wszystkie podane u nas ceny są cenami netto.
 • Udziałem własnym Najemcy w ewentualnej szkodzie z własnej winny jest kwota odpowiedzialności wpisana w każdej umowie
 • Opłaty ubezpieczeniowe nie obejmują szkód w następujących przypadkach:

-prowadzenia pojazdu bez zezwolenia wynajmującego

-ucieczka prowadzącego pojazd

-złożenia nieprawdziwego oświadczenia co do miejsca, czasu, okoliczności i przyczyn powstania szkody

 • Opłaty ubezpieczeniowe nie obejmują kradzieży wynajmowanego samochodu w przypadku, gdy nie zostaną zwrócone WYNAJMUJACEMU kluczyki lub dokumenty wynajmowanego pojazdu. (Najemca wówczas zobowiązany jest do całkowitego pokrycia kosztów samochodu)
 • Gdy uszkodzenie pojazdu wynikło z kolizji lub wypadku najemca jest zobowiązany do zawiadomienia policji i wynajmującego
 • Najemca jest odpowiedzialny za szkody wynikłe ze złego użytkowania samochodu jak i zabezpieczania auta
 • Auto do Państwa dyspozycji oddawane jest zawsze czyste, zadbane w pełni sprawne i w takim stanie powinno być nam zwrócone
 • Najemca jest zobowiązany do zwrotu auta z taką samą ilością paliwa jaka spisana została w protokole, za ewentualne uzupełnienie stanu paliwa najemca jest zobowiązany do pokrycia kosztów tego paliwa według cennika
 • Najemca jest zobowiązany własnym kosztem do zabezpieczenia auta przed kradzieżą (zamykanie auta, włączanie urządzeń antykradzieżowych, nie zostawianie w aucie dokumentów ani kluczyków)